Wzory Wniosków

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. Wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU I SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA URZĘDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI KIEROWANEGO DO KOMORNIKA z dnia 30 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2307)